Over Parapaard

Waar Fonds Gehandicaptensport zich inzet om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, zet Parapaard zich specifiek in voor de aangepaste paardensport.

Parapaard biedt steun aan organisaties en verenigingen die zich (willen) bezighouden met aangepaste paardensportactiviteiten. Op deze wijze wil Parapaard invulling geven aan de ambitie om voor iedereen aangepast en therapeutisch paardrijden toegankelijker te maken én te houden.