Maneges in actie !

Parapaard wil ervoor zorgen dat aangepast paardrijden en therapeutisch rijden toegankelijk(er) gemaakt en gehouden wordt. Dit doen we door (financiële) middelen te werven om zo organisaties zonder winstoogmerk en verenigingen te kunnen ondersteunen die aangepaste paardensportactiviteiten (willen gaan) aanbieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke, en/of zintuigelijke handicap.

Komen jullie als manege samen met ons in actie om dit mogelijk te maken?